Адреса: улица Христо Татарчев 13 бр.9, 1000 Скопје, Р.Македонија

телефон: +389(0)2 3060-175
+389(0)2 3060-176
+389(0)2 3060-177
факс: +389(0)2 3060-178
e-mail: office@septima.com.mk